• Showrooms in Raalte en Lochem

Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Oosterwechel houten vloeren B.V. omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de website www.oosterwechel.com verkrijgt.

Uw privacy
Oosterwechel houten vloeren B.V. hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie tussen (oud-)klanten en relaties. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt Oosterwechel houten vloeren B.V. persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden deze gegevens altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Oosterwechel houten vloeren B.V. houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoons- en bedrijfsgegevens via de website verzameld worden en hoe Oosterwechel houten vloeren B.V. deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Oosterwechel houten vloeren B.V. verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
* Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
* Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:
* Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier).
* Om contact met u op te nemen (contactformulier).

Oosterwechel houten vloeren B.V. gaat strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot Oosterwechel houten vloeren B.V., telefoonnummer 0572-36 31 47 of per e-mail:info@oosterwechel.com

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.